Náš harmonogram

Náš harmonogram

Náš harmonogram: 2018-2019

Měsíc:

Kdo:

Plán:

P

R

O

P

A

G

A

C

EAI

N

F

O

R

M

O

V

Á

N

ÍOČ

I

N

N

O

S

T

IP

R

O

P

A

G

A

C

EAI

N

F

O

R

M

O

V

Á

N

ÍOČ

I

N

N

O

S

T

iZáříKoordinátor ŽP + TU + vedení + ŽP- volby do ŽP, imatrikulace do ŽP – představení členů ve třídách

- seznámení nově zvolených členů s fungováním ŽP

- smlouvy, průkazky, role, kontakty, termíny

- seznámení se zápisníkem

- pravidla ŽP, stmelovací aktivity

- nástěnky, webové stránky

- podněty a řešení ze třídŘíjenKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + ŽP- pravidla ŽP

- role v ŽP

- kronika, zápisy, info na webovky, nástěnka

- komunikace s vedením

- aktivity

- příprava projektu nebo akce ŽP (naplňování průřezových témat)

- podněty a řešení ze třídListopadKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + sbor + ŽP

- zdokonalování týmové práce ŽP

- realizace projektu nebo akce

- dolaďování rolí a jejich náplně

- hodnocení práce ŽP a sebehodnocení

- prezentace výsledků práce

- školní časopis

- podněty a řešení ze tříd

- sebehodnocení žáků ve třídáchProsinecKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + ŽP

- vyhodnocení projektu nebo akce, dokumentace

- vánoční oslava, odměna za práci, slavnostní schůzka

- aktivity

- podněty a řešení ze tříd

LedenKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + ŽP-aktualizace materiálů na webu a ve školních dokumentech

- revize pravidel

- aktualizace nástěnek

- aktivity

- hodnocení pololetní práce, zpětná vazba

- sebehodnocení

- podněty a řešení ze tříd

- ocenění učitelů, komunitní kruhy, tělocvičnaÚnorKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + ŽP

- revize rolí

- prožitkové aktivity

- příprava projektu nebo akce ŽP – naplňování průřezových témat

- podněty a řešení ze tříd

BřezenKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + sbor + ŽP

- Příprava projektu nebo akce

- Aktivity

- Nástěnky a webovky

- Kontrola plnění funkcí v přípravě projektu

- podněty a řešení ze tříd

- sebehodnocení žáků ve třídách

DubenKoordinátor ŽP + TU + vedení- Realizace projektu nebo akce

- zpráva o realizaci projektu, výstupy, fotodokumentace, zveřejnění na web

-reflexe a evaluace projektu nebo akce

- podněty a řešení ze tříd

- exkurze Obecní úřad v Otovicích

KvětenKoordinátor ŽP + TU + vedení + ŽP

- příprava odměnové akce pro ŽP a vybrané žáky tříd (ti, kteří aktivně přispívali k dobrému klimatu ve třídě/škole)

- revize pravidel a rolí

- aktivity

- kontrola webovek a nástěnek

- školní časopis

- podněty a řešení ze třídČervenKoordinátoři ŽP + ředitelka školy + sbor + ŽP

- realizace odměnové akce pro ŽP a vybrané žáky tříd (ti, kteří aktivně přispívali k dobrému klimatu ve třídě/škole) – společné zakončení a oslava

- zhodnocení práce ŽP, reflexe

- náměty a připomínky pro nový šk. Rok

- aktivity

- podněty a řešení ze tříd

- uspořádání voleb – pedagogická osobnost + osobnost žáka

- ocenění učitelů, komunitní kruhy, tělocvična