Zájmové útvary

Žákovská knížka

Středisko volného času

Zájmové útvary pro školní rok 2018/2019

Název kroužku

den a místo

čas

cena

vedoucí ZÚ

Keramická dílna I.

pondělí Otovice

13,30 – 14,30

500 Kč/rok

Jitka Hájková

Keramická dílna II.

pátek Otovice

13,30 – 14,30

500 Kč/rok

Jitka Hájková

Základy gymnastiky

středa Otovice

14,30 – 15,30

500 Kč/rok

Zuzana Karafiátová

Hrátky s čísly (9. roč.)

pondělí Otovice

13:30 – 15:00

500 Kč/rok

Jakub Trosman

Kreativní dílna

pondělí Otovice

13,30 – 15,00

500 Kč/rok

Marie Horváthová

Rybářský kroužek

úterý Otovice

13,30 – 14,30

500 Kč/rok

Martin Urban

Stolní tenis

pondělí Otovice

14,30 – 15,30

500 Kč/rok

Martin Urban

Hudební kroužek

středa Otovice

13,30 – 14,30

500 Kč/rok

Martin Urban

Hrátky s řečí (logopedie)

úterý Otovice

12,30 – 13,30

500 Kč/rok

Martin Urban

Hravé tvoření

čtvrtek Sadov

15,00 – 16,00

500 Kč/rok

Lenka Děbnárová

Kopaná

pondělí Sadov

14,00 – 16,00

500 Kč/rok

Josef Hrubý

Tanečky pro nejmenší (MŠ)

úterý Otovice

14,30 – 15,30

500 Kč/rok

Jitka Hájková

Taneční a pohybový kroužek

středa Otovice

14,30 – 15,30

500 Kč/rok

Jitka Hájková

Keramická dílna III.

úterý Otovice

12:15 – 14:15

500 Kč/rok

Irena Bednářová

Kreativní dílna II.

pondělí Otovice

13:45 – 14:45

500 Kč/rok

Irena Bednářová

Sportovní a pohybové hry

čtvrtek Otovice15,00 – 16,30

500 Kč/rok

Petr Alfonso

Malý cestovatel

víkendy1 - 2x/ měsíc

500 Kč/rok

Ivana Světlíková

Velký cestovatel

víkendy

1 - 2x/ měsíc

500 Kč/rok

Radka HusákováŽák se může přihlásit do libovolného počtu zájmových útvarů. Na každý z nich musí odevzdat vyplněnou přihlášku. Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucích ZÚ. Platba se provádí jednorázově do 21. 10. 2016 v hotovosti vedoucímu příslušného ZÚ proti pokladnímu lístku.