Zájmové kroužky

 

Název kroužku

Místo
Den
Čas
cena / rok
Vedoucí Z
Keramická dílna I. Otovice úterý 13:00-14:00 500,-  Jitka Hájková
Keramická dílna II. Otovice úterý 14:00-15:00 500,-  Jitka Hájková
Keramická dílna III. Otovice pondělí 14:00-15:00 500,-  Jitka Hájková
Hrátky s čísly Otovice pondělí 14:00-15:00 500,- Jakub Trosman
Hrátky s řečí Otovice pondělí 13:00-14:00 500,- Martin Urban
Čtenářská dílna Sadov středa 13:00-14:00 500,-  Kristýna Holá
Stolní tenis Otovice pondělí 14:20-15:20 500,- Martin Urban
Hudební kroužek Otovice úterý 13:00-14:00 500,-  Martin Urban
Pohybové hry Sadov pondělí 13:00-14:00 500,-  Kristýna Holá
Rybářský kroužek Otovice středa 13:00-14:00 500,-  Martin Urban
Příprava na přij. zkoušky ČJ -9.ročník Otovice středa 12:30-13:30 500,-  Tereza Brichtová
Taneční skupina - Aerobic Otovice čtvrtek 14:00-15:00 500,-  Jitka Hájková
Sportovní a hry Otovice čtvrtek 13:00-14:00 500,-  Jana Zívalová
Kreativní dílna - Šikovné ručičky Sadov pondělí 13:00-14:00 500,-  Jana Zívalová
Kreativní dílna I Otovice pondělí 13:00-14:00 500,-  Gabriela Kamírová
Kreativní dílna II Otovice úterý 13:00-14:00 500,-  Gabriela Kamírová
Dramatický kroužek Otovice pondělí 13:30-1500 500,- Kristína Košnerová
Malí kuchtíci ( 1-2 ročník) Otovice úterý - 1 za 14 dní 15:00-16:30 500,- Radomíra Suraová
Kreativní dílna III Otovice pátek - 1 za měsíc 13:30-17:30 500,- Irena Bednářová
Sportovní a pohybové hry Otovice čtvrtek 15:00-16:30 500,- Petr Alfonso
Stolní hry Otovice pondělí 14:30-15:30 500,- Irena Bednářová

 

Žák se může přihlásit do libovolného počtu zájmových útvarů.
Na každý z nich musí odevzdat vyplněnou přihlášku.
Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucích ZÚ.
Platba se provádí jednorázově do 30. 09. 2020 v hotovosti vedoucímu příslušného ZÚ proti příjmovému dokladu.

 


© 2021 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov