Nadst. péče o žáky - Nadstandardní péče o žáky

Nahoru

Nadstandardní péče o žáky

 

Škola nabízí nadstandardní přístup jednak v oblasti cizích jazyků (metoda CLIL a zvýšená časová dotace hodin cizího jazyka), jednak v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (nadaní žáci, žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním aj.). V přílohách naleznete podrobnější informace o nabízené péči.