Malá maturita - Malá maturita

Nahoru

Malá maturita

Dne 5. června 2012 proběhl další ročník Malých maturit. Jako obvykle se týkal žáků 9. třídy naší školy a samotné obhajoby proběhly DK v Sadově.

Žáci se sešli již v 11 hodin, aby si nanečisto stihli vyzkoušet mluvit do mikrofonu a „vychytali" tak poslední mouchy svých obhajob. V 15:00 bylo již vše připraveno a letošní ročník Malých maturit mohl začít. Celoroční práce žáků byla letos hodnocena podrobněji, než tomu bylo v předchozích letech. Každá práce prošla hodnocením po jazykové stránce, dále se hodnotilo grafické zpracování a hodnotila se i obsahová správnost a rozsah. Při samotné prezentaci odborná komise - zástupci zřizovatele, školské rady, Klubu přátel dětí, ČŠI, pedagogického sboru a žákovského parlamentu - hodnotila samotné vystupování jednotlivých žáků. Témata byla dost různorodá a zajímavá (Sbor dobrovolných hasičů, povolání kuchař, Historie naší školy, Pěstování rostlin, Akvaristika apod.).

Tři hodiny utekly velmi rychle i díky bohatému občerstvení a příjemné atmosféře, která panovala celý den. Na závěr se celá porota shodla na tom, že své práce obhájili všichni žáci, i když samozřejmě na různých úrovních.

Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Jitce Topičové, která žáky při MM vedla a moderovala celé odpoledne. Dále pak porotě i všem divákům a v neposlední řadě samozřejmě hlavním aktérům – žákům našeho 9. ročníku.

imag0218
p1070338
p1070381
p1070388