Výuka

Bezpečnost Internetu

Nezbytnosti při výchově teenagerůDobrá, náročné roky nočního vstávání, řešení problémů s dětskými chorobami, zdravotních dovolených, drahých školek a prvních školních dnů jsou za vámi. Zdá se, že se z vašeho dítěte stal přes noc teenager, a pokud jste si mysleli, že vás nyní čeká klidné období, velmi jste se mýlili.


Můžete očekávat radikální změny a nevyhnutelné (rodinné) konflikty; tomu se prostě nemůžete vyvarovat. Ale období dospívání pro vás nikdy nebude tak náročné, jako je pro hlavní „hráče“.

Zatněte zuby a pomozte svému dítěti vyrůst ve zralou a zodpovědnou osobnost.

Nevyhýbejte se „citlivým“ tématům

Sex, drogy… to jsou citlivá témata. Ale je důležité, abyste o nich se svým teenagerem mluvili otevřeně.

Odpovídejte na jeho otázky o fyzických změnách, rozdílech mezi muži a ženami – ale zároveň je nebombardujte informacemi; stačí, když zodpovíte jejich otázky.

Když začne vaše dítě věnovat více pozornosti svému vzhledu, můžete mu položit následující otázky: „Všimnul sis nějakých změn na svém těle?“, „Cítíš se zvláštně?“, „Je ti někdy smutno bez jakéhokoliv zřejmého důvodu?“…

Hovořte o rizicích, kterým je vaše dítě vystaveno. Čím dříve začnete otevřeně komunikovat, tím větší máte šanci, že spolu budete moci otevřeně mluvit i v budoucnosti. Když mluvíte se svým teenagerem, není tak důležité co říkáte, ale jak to říkáte.

Hlavně musíte zjistit, co váš teenager cítí, a co si myslí.

Nebraňte jim, až se budou nacházet ve fázi experimentování

Je třeba, abyste si uvědomili, že teenageři si volí prapodivné účesy a otřesné oblečení nejen proto, aby byli přijati do skupiny vrstevníků, ale také aby šokovali své rodiče. Proto je mnohem lepší, když jim povolíte dočasnou a neškodnou věc, a své síly raději soustředíte na boj s důležitými změnami, jako je kouření, konzumace alkoholu, tetování, atd.

Naučte svého teenagera zodpovědnosti

To se týká úklidu a pomoci při dalších domácích pracích a rodinných záležitostech. Stanovte úkoly, které váš teenager musí udělat, ale pak kousek poodstupte a nechte ho, aby všechny úkoly udělal sám. Existuje velká pravděpodobnost, že je udělá jinak než vy, ale nechte ho experimentovat.

  Nepolevujte ze svých očekávání

Teenagerům se to nebude moc líbit, ale většinou chápou, že se o ně staráme, a že od nich očekáváme určité věci (dobré známky, přijatelné chování, dodržování domácích pravidel…).

Naše očekávání musí být realistická, protože pak se jimi pravděpodobně budou řídit.

Rozpoznejte varovná znamení

Některé změny jsou v období dospívání normální, ale příliš drastické nebo příliš velké změny osobnosti mohou být známkou vážných problémů – takových, které vyžadují profesionální pomoc.

Pozornost věnujte výrazným výkyvům váhy, poruchám spánku, rychlým a drastickým změnám v chování, nenadálým změnám přátel, zameškaným hodinám ve škole, špatným známkám, hovorům o sebevraždě nebo jejím předstírání, stopám používání nelegálních nebo škodlivých látek nebo konfliktům se zákonem.

Pokud jedna nebo více z uvedených věcí přetrvává delší dobu, může to být znamením vážných problémů.

Respektujte soukromí svého teenagera

Z hlediska bezpečnosti musíte samozřejmě vždycky vědět, kde váš teenager je, co dělá a s kým je, ale nemusíte znát všechny podrobnosti. Pokoje a telefonu vašeho teenagera byste se neměli dotýkat. Neočekávejte, že se s vámi váš teenager podělí o své myšlenky, pocity a činy.

Věnujte pozornost tomu, na co se váš teenager dívá, co čte, co ho zajímá, a s kým komunikuje online

V tomto ohledu můžete stanovit omezení. Svět internetu je poučný, ale zároveň také nebezpečný.

Nastavte jasná a přijatelná pravidla

Čas spaní by měl být přizpůsoben věku vašeho teenagera: nemůžete očekávat, že bude chodit spát po večerníčku. Řekněte mu, jaké bude mít následky, pokud poruší pravidla, a vždycky se tím řiďte. Budete-li pravidla neustále měnit a přizpůsobovat, nebude vás váš teenager brát vážně a nebude respektovat vaši autoritu.

Teenager potřebuje určité množství svobody

Nemusí se účastnit každého rodinného výletu a každé události. Neurážejte se, pokud s vámi nechce stále být.

Pocit viny je zdravý

Umožněte svému teenagerovi, který udělá něco špatného, aby se cítil vinen, a aby se z toho poučil.

Buďte dobrým příkladem

Vaše činy pomáhají teenagerům pochopit morální a etické zákony lépe než slova. Pokud jim již od dětství jdete dobrým příkladem, existuje větší šance, až v období dospívání nebudou dělat špatná rozhodnutí.

Netrestejte je, když jste rozčílení

Než je začnete trestat, musíte se uklidnit a počkat do okamžiku, kdy budete moci udělat rozumné rozhodnutí.

Chovejte se ke svému teenagerovi s respektem

Veďte ho k tomu, aby činil pozitivní a užitečná rozhodnutí.

Poskytněte svému teenagerovi prostor k experimentům

Teenageři se musí naučit být nezávislí a vy jim to musíte umožnit, ale samozřejmě s určitými omezeními. Sledujte je a veďte je, ale nerozčilujte se kvůli každé maličkosti.

Dovolte svému teenagerovi, aby se nezávisle rozhodnul o věcech, které chce dělat

Zároveň mu dejte znát, že jste ochotní mu kdykoliv pomoci. Ukážete mu tak, že si ho ceníte jako člověka, a že jste ochotni mu poskytnout šanci.

Teenageři musí chápat vaše pocity, které jsou spojeny s důvěrou v ně.

Pravidelně s nimi hovořte o svých očekáváních a názorech na známky, činnosti, přátele, společenských situacích, atd. A vyjadřujte své názory jasně. Váš teenager pak bude vědět, jak se chovat a jednat.

Nejdůležitější je: vždycky si na něj udělejte čas. Zajímejte se o svého teenagera, hovořte s ním o každodenních věcech, nikdy se nepokoušejte uhodnout, co dělal. Nechte ho, aby mluvil a vy poslouchejte.
Bezpečnost při používání Internetu


Odkaz na dobrou příručku, kde se dozvíte, jak se chovat na Internetu níže:

http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/bpsp.pdf