Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelny jsou k dispozici na všech 3 pracovištích. Strava pro jednotlivé kategorie strávníků je k dispozici podle následujícího přehledu:

 POZOR ZMĚNA !!!

obědy je možné platit i bankou č.ú.  2401001804/2010

Kategorie strávníků:

-školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně a přesnídávku a svačinu pro mateřskou školku

-cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.Mateřská škola

                                       
strávníci 3-6 let                    strávníci 3-6 let                   strávníci 7 let                 strávníci 7 let

přesnídávka                          8,00                                        8,00                                    9,00                                  9,00

oběd                                    19,00                                      19,00                                  20,00                                20,00

svačina                                 8,00                                          -                                         9,00                                  -

Celkem                               35,00 Kč                                 27,00 Kč                             38,00 Kč                         29,00 Kč

Základní škola

                                      strávníci 7-10let                          strávníci 11-14 let                       strávníci 15 a více let    

 Celkem                                24,-Kč                                          26,-Kč                                             30,- Kč   


Zaměstnanci

Celkem                                35,- KčVýdej stravy:

  8,00 -  9,00 hod.                     dopolední svačina pro MŠ

11,30 - 13,00 hod.                    oběd MŠ

11,45 - 13,45 hod.                    oběd ZŠ a zaměstnanci

14.15 - 14.45 hod.                    odpolední svačina MŠ
-pokud strávník onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jednorázových nádob, ostatní obědy je nutné si odhlásit. Žáci a zaměstnanci ZŠ se stravují ve školní jídelně. Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jednorázové nádoby.Přihlašování stravy:

-přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování nebo osobně u vedoucí ŠJ. Po nemoci (v den nástupu do školy) se žák přihlásí telefonicky nebo osobně ve ŠJ do 8.00 hod. 1. září se vydávají obědy pouze žákům, kteří se přihlásí ráno do 8.00 hod. u vedoucí stravování. Ostatní jsou automaticky odhlášeni.Odhlašování stravy:

-osobně nebo telefonicky na tel. č.:353590132 – Sadov, 353567165 – Otovice, 353842815 - Hájek nebo přímo v kuchyni do 8,00hod ráno. Lze poslat i sms na tel. č. 725527242 nebo email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


-neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit ve školní jídelně - vedoucí školní jídelny. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen, kromě MŠ. V prosinci a červnu je nutno odhlásit stravu 6 kalendářních dnů před ukončením školní výuky a provozu školky.Platba stravného:

-stravné se hradí měsíc předem vždy do 25 dne předcházejícího měsíce a to v hotovosti u vedoucí ŠJ. Od 1.1.2014 je možnost platby obědů formou příkazu k úhradě (ne inkaso) na základě písemné žádosti rodičů, na účet školní jídelny( 2401001804/2010).Na základě této žádosti přiřadí vedoucí školní jídelny dítěti variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby.Nelze platit stravné bez variabilního symbolu.

 Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat. Do 20-tého června je možné uhradit stravné na měsíc září. Odhlášené obědy se odečítají ob jeden měsíc/září-listopad, říjen-prosinec atp…/ lze se předem domluvit na vyplácení vratek v hotovosti každý měsíc.Ostatní:

-jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a v šatně MŠ. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčků změnit. Žáci se v době výdeje stravy řídí pokyny dozorujícího pedagoga. Problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí strávníci vedoucí ŠJ nebo kuchařkám. Vstup do ŠJ je povolen pouze strávníkům. Je zakázáno vynášet potraviny ze školní jídelny. Je povinnost chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými předpisy a společenskými normami. Za čistotu stolů a jídelny odpovídají kuchařky.Provozní řád byl projednán s vedením školy.V Sadově dne: 28.11.2018                  

Ředitelka školy                                                                                               Vedoucí stravování

Mgr. Jitka Topičová                                                                                          Ivana Malá