Řemesla s techniky...

Řemesla s techniky začneme od píky

 logo-org

 

Projekt reg.č. CZ.1.07/1.1.18/01.0012 v realizovaný v rámci

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu:                7.1

Název prioritní osy:                             Počáteční vzdělávání

Název výzvy:                                      Karlovarský kraj - Výzva č. 1 pro GP

- oblast podpory 1.1

Název projektu:                                   Řemesla s techniky začneme od píky

Název projektu anglicky:                    Crafts with techniques start from scratch

Datum zahájení projektu:                    06. 02. 2012

Datum ukončení projektu:                  19. 12. 2014

Doba trvání projektu v měsících:        34,4

Typ projektu:                                       grantový

Kód prioritního tématu:                      72

Žadatel:           Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov,

IČ: 71340696

Partner:            Střední průmyslová škola Ostrov, IČ: 70845425

Rozpočet projektu celkem:                 3 067 722,74   Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku technických oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Toto zlepšení bude realizováno následujícími způsoby:

1) úzkou spoluprací pedagogů a žáků žadatelské základní školy a partnerské SPŠ Ostrov realizovanou formou odborných a motivačních workshopů, odborné garance a konzultací zvýšíme informovanost cílových skupin ( žáků druhého stupně základní školy) o technické vzdělávání,

2) pravidelnými stážemi žáků základní školy v odborných dílnách partnerské střední školy zvýšíme manuální zručnost žáků,

3) exkurzemi žáků žadatelské základní školy v přírodovědných technických pracovištích (Národní technické muzeum Praha, Techmania Plzeň) a v technických provozech (WITTE Automotive v Nejdku) seznámíme s moderními trendy techniky,

4) účastí žáků a pedagogů žadatelské základní školy na Veletrhu technických povolání, které pro ně připraví partnerská SŠ, zlepšíme přehled žáků o náplni technických profesí,

5) vytvořením metodických a výukových materiálů (vč.fotografií a videí pořízených během stáží a exkurzí) pro podporu výuky technických oborů pedagogy žadatelské základní školy, které budou realizovány v povinných předmětech (Fyzika, Matematika), dále v povinně volitelných předmětech integrujících předchozí uvedené (Řemesla, Laboratoř, Logik) zkvalitníme znalosti a dovednosti žáků v uvedených předmětech,

6) vytvořením odborné učebny pro podporu výuky technických oborů a řemesel, která bude částečně řešit dosavadní omezené prostorové a materiální vybavení žadatelské základní školy, zvýšíme manuální zručnost a ICT dovednosti žáků

Celkový výstup projektu zahrnuje

1) lepší a aktuálnější informovanost žáků a pedagogů žadatelské základní školy v oblasti technických oborů a řemesel,

2) cílenější a kvalitnější přípravu žáků základní školy v těchto oborech včetně přímé zkušenosti a rozvoje manuální zručnosti, realizované v optimálnějších materiálních podmínkách,

3) zvýšenou motivaci žáků ke vzdělávání v těchto oborech,

4) nové metodické a výukové materiály podporující technické obory a řemesla.