Provozní řád

Provozní řád

Směrnice č. 18

Provozní řád ŠKOLNÍ JÍDELNYNázev účetní jednotky: Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

Sídlo účetní jednotky: 362 61 Sadov 32

IČ: 71 340 696

(dále jen účetní jednotka)Zpracoval: Ivana Malá                              Kontroloval: Mgr. Jitka Topičová

Platnost: 1.1.2015                                    Závaznost: celoškolní

Datum vydání: 28.11.2018                       Doplňuje: I.Malá, B. Machatá

Počet stran: 2                                           

 

Pro pracoviště – ŠJ Sadov, ŠJ Otovice a ŠJ Hájek, vedoucí ŠJ – Ivana Malá, tel.: 725 527 242

Platnost tohoto řádu je od 1.1.2019Základní ustanovení:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, FN /Metodikou spotřebního koše.

Školským zákonem. 561/2004 Sb., zákonem o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb., vyhláškou 137/2004 Sb.,o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ES od 1.1.2006, 852/2004 o hygieně potravin, nařízení ES 178/2002, směrnice EU 11/69/2011, povinné označení alergenů v potravinách. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ved. ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.Kategorie strávníků:

-školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně a přesnídávku a svačinu pro mateřskou školku

-cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.Mateřská škola

strávníci 3-6 let                    strávníci 3-6 let                   strávníci 7 let                 strávníci 7 let

přesnídávka      8,00                 8,00                                  9,00                            9,00

oběd              19,00                19,00                                20,00                           20,00

svačina            8,00                                                          9,00

Celkem           35,00 Kč           27,00 Kč                            38,00 Kč                      29,00 KčZákladní škola

strávníci 7-10let                         strávníci 11-14 let                      strávníci 15 a více let    

       24,-Kč                                         26,-Kč                                             30,- Kč  

Zaměstnanci

35,- KčVýdej stravy:

8,00 - 9,00 hod.                     dopolední svačina pro MŠ

11,30 - 13,00 hod.                    oběd MŠ

11,45 - 13,45 hod.                    oběd ZŠ a zaměstnanci

14.15 - 14.45 hod.                    odpolední svačina MŠ-pokud strávník onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jednorázových nádob, ostatní obědy je nutné si odhlásit. Žáci a zaměstnanci ZŠ se stravují ve školní jídelně. Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jednorázové nádoby.Přihlašování stravy:

-přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování nebo osobně u vedoucí ŠJ. Po nemoci (v den nástupu do školy) se žák přihlásí telefonicky nebo osobně ve ŠJ do 8.00 hod. 1. září se vydávají obědy pouze žákům, kteří se přihlásí ráno do 8.00 hod. u vedoucí stravování. Ostatní jsou automaticky odhlášeni.Odhlašování stravy:

-osobně nebo telefonicky na tel. č.:353590132 – Sadov, 353567165 – Otovice, 353842815 - Hájek nebo přímo v kuchyni do 8,00hod ráno. Lze poslat i sms na tel. č. 607884065 nebo email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

-neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit ve školní jídelně - vedoucí školní jídelny. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen, kromě MŠ. V prosinci a červnu je nutno odhlásit stravu 6 kalendářních dnů před ukončením školní výuky a provozu školky.Platba stravného:

-stravné se hradí měsíc předem vždy do 25 dne předcházejícího měsíce a to v hotovosti u vedoucí ŠJ. Od 1.1.2014 je možnost platby obědů formou příkazu k úhradě (ne inkaso) na základě písemné žádosti rodičů, na účet školní jídelny( 2401001804/2010).Na základě této žádosti přiřadí vedoucí školní jídelny dítěti variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby.Nelze platit stravné bez variabilního symbolu.

Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat. Do 20-tého června je možné uhradit stravné na měsíc září. Odhlášené obědy se odečítají ob jeden měsíc/září-listopad, říjen-prosinec atp…/ lze se předem domluvit na vyplácení vratek v hotovosti každý měsíc.Ostatní:

-jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a v šatně MŠ. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčků změnit. Žáci se v době výdeje stravy řídí pokyny dozorujícího pedagoga. Problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí strávníci vedoucí ŠJ nebo kuchařkám. Vstup do ŠJ je povolen pouze strávníkům. Je zakázáno vynášet potraviny ze školní jídelny. Je povinnost chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými předpisy a společenskými normami. Za čistotu stolů a jídelny odpovídají kuchařky.Provozní řád byl projednán s vedením školy.V Sadově dne: 28.11. 2018                  

Ředitelka školy                                                                                               Vedoucí stravování

Mgr. Jitka Topičová                                                                                        Ivana Malá