Kompenzační pomůcka pro zrakově postiženého žáka

Kompenzační pomůcka pro zrakově postiženého žáka

Zakoupení kompenzační pomůcky pro zrakově postiženého žáka

S pomocí nadačního fondu Českého rozhlasu a nadace Světluška byla žákovi Josefu Pravdovi zakoupena lupa

Lupa a její využití pro žáka Josefa Pravdu


lupa1

lupa2

 lupa3