Projekty


logo-org
 
Naše škola je v současné době zapojena do několika projektů v rámci programu OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání). Cílem těchto dvou projektů je rozvoj a inovace výuky s využitím moderních informačních technologií. V současné době se jedná především o výuku informačních technologií a výuku cizích jazyků. Podrobnější informace najdete na samostatných stránkách projektů: