Pokyny

Pokyny

Odhlašování obědů

Přihlašování stravy:

-přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování nebo osobně u vedoucí ŠJ. Po nemoci  (v den nástupu do školy) se žák přihlásí telefonicky nebo osobně ve ŠJ  do 8.00 hod.

 

Odhlašování stravy:

-osobně nebo telefonicky na tel.č.353567165 (Otovice),35390132 (Sadov), 353842815 (Hájek) nebo přímo v kuchyni do 8,00 hod. ráno. Obedy je možné odhlašovat i pomocí SMS na tel.č. 725527242.

-neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit ve školní jídelně - vedoucí školní jídelny. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen kromě MŠ. V prosinci a červnu je nutno odhlásit stravu 6 kalendářních dnů před ukončením školní výuky a provozu školky.

 

Platba stravného:

-stravné se hradí měsíc předem,vždy do 20.dne předcházejícího měsíce a to v hotovosti u vedoucí ŠJ. Pokud stravné nebude uhrazeno včas,jídelna není povinna stravování poskytovat. Do 20-tého června je nutno uhradit stravné na měsíc září. Obědy je možné nově platit i bankou č.ú.  2401001804/2010.
Pokud nemůže strávník platit obědy přes banku, je možnost zaplatit obědy na ZŠ v Otovicích u vedoucí stravování.