Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Archiv aktualit

Otovice
Publikováno: 30.ledna 2022

V uvedeném termínu proběhl dle školního vzdělávacího programu plánovaný lyžařský výcvikový kurz žáků sedmého ročníku. Tento rok se konal pobytový lyžařský kurz na Božím Daru s ubytováním v Apartmánech Jurica. Z celkového počtu 33 žáků ve třídě se kurzu zúčastnilo celkem 19 žáků a žákyň. Přesto, že někteří žáci stáli na lyžích poprvé, a zpočátku měli problémy s pohybem na lyžích, tak se nevzdali a každým dnem se zdokonalovali. Všichni žáci zvládli základní lyžařské dovednosti jako zastavení, plužení, oblouk, jízdu po spádnici a ke spádnici, vyhnutí se překážce, nácvik carvingového oblouku, bezpečnou jízdu po sjezdovce a jízdu na vleku. Někteří žáci se účastnili také výcviku na snowboardu.

Celý kurz proběhl bez problémů a bez úrazů, za což patří dík pedagogickému dohledu, neboť klimatické podmínky nebyly ideální, hustá mlha, mrznoucí mrholení, drobný déšť apod. Přesto si nikdo z účastníků nestěžoval a pobyt na čerstvém horském vzduchu si náležitě užil. Jako zázrakem se poslední den vyčasilo a účastníci kurzu si mohli své síly poměřit při závodu ve slalomu, zvítězil každý, kdo dojel do cíle.

K upevnění vztahů ve třídě určitě přispěly večerní programy organizované samotnými žáky, společně trávený čas při poledním klidu či v osobním volnu. Velmi zajímavá a poučná byla přednáška člena horské služby, který kromě úkolů horské služby v letním a zimním období připomněl a zdůraznil žákům zásady bezpečného pohybu na sjezdovkách i ve volné přírodě hor.

Celý kurz lze hodnotit jako velmi úspěšný, byl splněn plánovaný program i cíle kurzu.

 

RNDr. Zuzana Karafiátová 

 


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov