Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Aktuality

Sadov
Publikováno: 5.listopadu 2023

K Halloweenu, stejně jako k podzimu, neodmyslitelně patří dýně, proto jsme i my tyto dny, společně se školní družinou, věnovali dýním. Dne 25. 10. 2023 probíhal ve 4. a 5. třídě v rámci  výuky “Projekt dýně” - měření, vážení, pokusy s vodou - zda dýně plave či nikoli. Všichni jsme pak společně dlabali a vyřezávali dýně, které potom zdobily a rozzářily naši školu.
Dne 30. 10. 2023 se Halloweenu věnovalo několik vyučovacích hodin a aktivit ve škole. Debatovali jsme o tom, kde a proč se svátek slaví. Marně byste hledali žáka, který by nepřišel v kostýmu. Jak to slušelo žákům i zaměstnancům školy se můžete podívat sami. Všem rodičům patří velký dík za výborné občerstvení.


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov