Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Archiv aktualit

Otovice
Publikováno: 22.září 2023

Adaptační pobyt žáků 6. třídy se uskutečnil ve dnech 13. – 14. 9. v areálu Svatošky dětský ráj.

Během adaptačního pobytu jsme pracovali na posílení týmového ducha a mezilidských vztahů. Žáci byli aktivně zapojeni do adaptačních her, které pomohly ke stmelení kolektivu.

Kromě týmových her jsme také věnovali čas sportovním aktivitám: lanové centrum, trampolína, fotbal, vybíjená. Žáci se nejenom bavili, ale také si vyzkoušeli, jak důležité je spolupracovat v týmu. Večer jsme zakončili táborákovým ohněm, kde jsme si při opékání buřtů povídali o společně stráveném dni.

Věříme, že tento adaptační pobyt pomohl našim žákům lépe se navzájem poznat, a mohou tak lépe vstoupit do nového školního roku.


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov