Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Archiv aktualit

Hájek
Publikováno: 25.ledna 2023

Na školu v přírodě se všichni moc těší, po covidové pauze dvojnásob, a tak jsme v pondělí 16. 1. 2023 vítali děti v Hotelu Berghof na Novém Městě u Jáchymova. Nejmladší děti dojížděly, ty starší byly ubytovány přes noc. 

Programem nás provázeli "Sněhuláci z Krušných hor - Marián, Jáchym, Božan a Klíňák a jejich kamarádka Paní Zima". Všechny postavy se dětem první den představily, jen Jáchym tropil neplechu, choval se k ostatním hrubě a nafoukaně. Paní Zima se ho snažila usměrnit, ale když to po dobrém nikam nevedlo, ustřihla mu za trest z kabátku všechny čtyři knoflíky. Teprve poté se sněhulák Jáchym zamyslel nad svým chováním a slíbil, že se polepší. Paní Zima mu moc nevěřila. Ale když se za něj začaly přimlouvat i děti, připustila, že pokud Jáchym splní její úkoly, knoflíky mu vrátí. Protože to byly úkoly na jednoho sněhuláka těžké, děti navrhly, že Jáchymovi s plněním pomohou. A tak skládaly sněhové vločky z přírodnin, procházely sněhový labyrint, naučily se kouzelné zaříkávadlo pro přivolání vloček, stavěly sněhuláky, sjížděly kopec na kluzácích, procházely překážkovou dráhu, dělaly andělíčky ve sněhu, ale hlavně se bavily a radovaly. 

 

Každé ráno přišli kamarádi sněhuláci s paní Zimou oznámit dětem úkoly a večer pak společně provedení úkolů zhodnotili a Jáchymovi postupně knoflíky na kabátek vraceli. Ve čtvrtek děti odjížděly přistaveným autobusem do školky, ale Jáchymovi pořád chyběl poslední knoflík. Pro jeho získání měl splnit poslední úkol sám, bez pomoci. Měl se naučit "kouzelná" slovíčka. Ty mu děti stihly ještě před odjezdem připomenout.

V pátek si děti ve třídě vyráběly sněhuláčky z textilu a ani je nepřekvapilo, když z chodby zaslechly známou písničku Inky Rybářové "Sněhuláci".  To přicházela Paní Zima s Mariánem, Božanem a Klíňákem vyzkoušet Jáchyma z "kouzelných slovíček". A jak to dopadlo? Sněhulák Jáchym zvládl zkoušku na jedničku, a tak mu paní Zima vrátila i poslední knoflík. Jako poděkování za pomoc s plněním úkolů předal Jáchym dětem diplom a "sladkou" medaili. Naposledy si všichni společně řekli zaříkávadlo pro přivolání sněhových vloček, vyfotili se na památku a sněhuláci s Paní Zimou se rozloučili. Ještě nemohli být daleko, když začalo hustě chumelit.


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov