Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Archiv aktualit

Škola
Publikováno: 20.prosince 2022

Letošní Vánoční hledání andělů se konalo ve středu 21. 12. 2022 v Sedleci. 
Zde, v krásném barokním kostele sv. Anny, v poutním místě našich předků, se po několikaleté přestávce opět sešli žáci naší školy a jejich učitelé, aby svým rodičům, přátelům školy i veřejnosti předvedli svá vystoupení.

Po úvodní varhanní skladbě Noel Nouvelet, kterou koncert zahájil bývalý žák naší školy Ondřej Bednář jr., postupně vystoupili žáci 1. až 6. ročníku se svými pásmy zimních a vánočních písní, koled, doplněnými milými básněmi o zimě 
a adventním čase. Nechybělo ani pohybové ztvárnění a tanec. Všichni účinkující se na svá vystoupení pečlivě připravovali a byli odměněni zaslouženým potleskem. Při zpěvu tradičních českých koled se zapojili i posluchači.

Vánoční hledání andělů bylo pojato jako charitativní akce a veškeré příspěvky 
získané z dobrovolného vstupného a prodeje drobných dárků vyrobených žáky školy byly věnovány na další zvelebení kostela. Do kostelní kasičky bylo vloženo 9700,-Kč. 

Vánoční koncert se vydařil. Věříme, že se přítomným líbil a potěšil je.
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně zdraví a pohody v novém roce.

Mgr. Helena Grimmerová 


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov