Přihlášení
na edookit:
Třídní schůzky.

Informační třídní schůzky
pro 2. až 8. ročník se konají
v Sadově 27.9.2022 od 16:00 a
v Otovicích 29.9.2022 od 16:00.

Informační třídní schůzky
pro 9. ročník se konají
v Otovicích 6.10.2022 od 16:00.

Aktuality

Otovice
Publikováno: 12.září 2022

Ve dnech 6. a 7. září 2022 vyjeli žáci 6.A na stmelovací výjezd do EKOCENTRA KOZODOJ. Účelem této akce je lepší vzájemné poznání žáků bývalých pátých tříd v Otovicích a Sadově, vybudování pozitivních vztahů v nově vznikajícím třídním kolektivu. Tomuto účelu byl přizpůsoben dvoudenní program: společná cesta, stmelovací hry, společně strávený čas u zvířecích obyvatel ekocentra, společné spaní na slámě, společně strávený čas u jídla, ohně…. Všechny žáky i dospělý doprovod okouzlili svojí důstojností a vznešeností koně, měli jsme možnost se k nim přiblížit v jejich přirozeném prostředí pastvin a luk, dotýkat se jich, hladit si je, promlouvat k nim. Všichni jsme byli jako očarováni při noční návštěvě koní ve výběhu pouze při svitu měsíce, přirozeně jsme ztichli a vnímali soulad přírody s člověkem.

Všichni jsme strávili velmi příjemné, klidné, zajímavé dva dny, které nám ukázaly, jakým směrem se vydat, abychom vybudovali zdravý třídní kolektiv.

Zapsala: RNDr. Zuzana Karafiátová


© 2022 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov