Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Archiv aktualit

Škola
Publikováno: 26.srpna 2022

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022. Dne 1. září proběhne zahájení školního roku 2022/2023 od 08.00 do 08.45 hodin, pro přihlášené žáky 1. stupně je tento den v provozu školní družina do 13.00 hod. Dne 2. září bude výuka na 1.stupni probíhat do 11.35 hod., na 2. stupni do 12.30 hodin. Pro přihlášené žáky 1. stupně je v provozu školní družina od 06.30 do 16.30 hod. Od pondělí 5. září 2022 bude probíhat výuka dle rozvrhů jednotlivých tříd, školní družina bude v provozu od 06.30 do 16.30 hodin. Úplata za školní družinu se zvyšuje na 1100,-kč ročně (110,-kč za měsíc). Školní jídelna je v provozu pro žáky ZŠ od 1. září 2022 a funguje běžným způsobem. Došlo k navýšení stravného (přehled stravného jednotlivých kategorií strávníků je uveden ve vnitřním řádu ŠJ). Rovněž dochází k úpravě poplatku za předškolní vzdělávání v MŠ na 450,-kč měsíčně (dosud 400,-kč měsíčně).

V průběhu letních prázdnin byly jednotlivé třídy a společné prostory vymalovány, kde bylo potřeba, byly položeny nové podlahové krytiny. Finanční dotace z Národního plánu obnovy a vlastní prostředky školy byly využity k nákupu pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence, byly zakoupeny učební pomůcky do mateřských i do základních škol.

 


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov