Přihlášení
na edookit:


Vánoční prázdniny
začínají v sobotu 23.12.2023
a končí v úterý 2.1.2024.

Vyučování začne ve středu 3.1.2024.
O vánočních prázdninách jsou
uzavřeny i mateřské školy.

Archiv aktualit

Otovice
Publikováno: 30.dubna 2022

Dne 31. 3. 2022 se žáci osmého a devátého ročníku spolu se svými učiteli zúčastnili velmi zajímavé exkurze do provozu elektrárny Tušimice II.

Po příjezdu a přivítání pracovníkem elektrárny jsme byli ve vzdělávacím středisku seznámeni a poučeni o BOZ. Všichni žáci a dospělí účastníci jsme byli vybaveni ochrannou helmou a výstražnou vestou. Velmi zajímavou prezentací jsme byli postupně seznámeni se všemi důležitými informacemi souvisejícími s provozem elektrárny, výrobou elektrické energie, nezbytnými vstupy do výroby, procesy provázejícími výrobu jako jsou odsíření zplodin, zpracování a využití odpadních produktů, technického řešení výroby elektrické energie apod. Po malém občerstvení jsme se rozdělili do tří skupin a doprovázeni pracovníky elektrárny jsme prošli postupně všechny části a provozy elektrárny.

 

Nezapomenutelný zážitek byl pohled ze šedesát metrů vysoké střechy kotelny na čtyři devadesát šest metrů vysoké chladící věže, prohlídka padesát tři metrů vysokých kotlů, strojovny, čtyř turbín a generátorů k vlastní výrobě elektrické energie, dozorny a velína, prohlídka vnitřního prostoru chladící věže či skladů pro uložení vzniklého sádrovce, popílku a strusky.

Všechny nás zaujala vysoká profesionalita řízení procesu výroby elektrické energie, jeho ekologičnost, efektivita.

Odpoledne jsme se přemístili na prohlídku malé vodní elektrárny Želina na řece Ohři, kterou nechalo vybudovat město Kadaň již v roce 1909. Výrobu elektrické energie zde zajišťují dvě Francisovy turbíny, které pohání generátory. Voda je přiváděna 166 m dlouhým tunelem. Po celkové rekonstrukci v roce 2006 byly přidány pro zvýšení účinnosti ještě dvě, tzv. vírové turbíny. Celý areál patři do skupiny ČEZ a je spravován z Tušimické elektrárny.

Celý den plynul velmi rychle, získali jsme mnoho nových informací přímo souvisejících s učivem chemie, fyziky, zeměpisu a environmentální výchovy. Mnozí z nás si možná po této exkurzi uvědomí, kolik úsilí a práce kolika lidí je ukryto za naším jednoduchým zapnutím vypínače, rozsvícením světla nebo nabitím mobilu.

Zapsala: RNDr. Zuzana Karafiátová

 

 


© 2023 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov