Jídelna

Školní jídelna

Školní jídelny jsou k dispozici na všech 3 pracovištích. Strava pro jednotlivé kategorie strávníků je k dispozici podle následujícího přehledu:

 POZOR ZMĚNA !!!

obědy je možné platit i bankou č.ú.  2401001804/2010

Kategorie strávníků:

-školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně a přesnídávku a svačinu pro mateřskou školku

-cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.Mateřská škola

                                       
strávníci 3-6 let                    strávníci 3-6 let                   strávníci 7 let                 strávníci 7 let

přesnídávka                          8,00                                        8,00                                    9,00                                  9,00

oběd                                    19,00                                      19,00                                  20,00                                20,00

svačina                                 8,00                                          -                                         9,00                                  -

Celkem                               35,00 Kč                                 27,00 Kč                             38,00 Kč                         29,00 Kč

Základní škola

                                      strávníci 7-10let                          strávníci 11-14 let                       strávníci 15 a více let    

 Celkem                                24,-Kč                                          26,-Kč                                             30,- Kč   


Zaměstnanci

Celkem                                35,- KčVýdej stravy:

  8,00 -  9,00 hod.                     dopolední svačina pro MŠ

11,30 - 13,00 hod.                    oběd MŠ

11,45 - 13,45 hod.                    oběd ZŠ a zaměstnanci

14.15 - 14.45 hod.                    odpolední svačina MŠ
-pokud strávník onemocní, může si první den nemoci oběd odebrat do jednorázových nádob, ostatní obědy je nutné si odhlásit. Žáci a zaměstnanci ZŠ se stravují ve školní jídelně. Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost nejdéle do 15 minut od jejího vydání do jednorázové nádoby.Přihlašování stravy:

-přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování nebo osobně u vedoucí ŠJ. Po nemoci (v den nástupu do školy) se žák přihlásí telefonicky nebo osobně ve ŠJ do 8.00 hod. 1. září se vydávají obědy pouze žákům, kteří se přihlásí ráno do 8.00 hod. u vedoucí stravování. Ostatní jsou automaticky odhlášeni.Odhlašování stravy:

-osobně nebo telefonicky na tel. č.:353590132 – Sadov, 353567165 – Otovice, 353842815 - Hájek nebo přímo v kuchyni do 8,00hod ráno. Lze poslat i sms na tel. č. 725527242 nebo email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


-neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit ve školní jídelně - vedoucí školní jídelny. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen, kromě MŠ. V prosinci a červnu je nutno odhlásit stravu 6 kalendářních dnů před ukončením školní výuky a provozu školky.Platba stravného:

-stravné se hradí měsíc předem vždy do 25 dne předcházejícího měsíce a to v hotovosti u vedoucí ŠJ. Od 1.1.2014 je možnost platby obědů formou příkazu k úhradě (ne inkaso) na základě písemné žádosti rodičů, na účet školní jídelny( 2401001804/2010).Na základě této žádosti přiřadí vedoucí školní jídelny dítěti variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby.Nelze platit stravné bez variabilního symbolu.

 Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat. Do 20-tého června je možné uhradit stravné na měsíc září. Odhlášené obědy se odečítají ob jeden měsíc/září-listopad, říjen-prosinec atp…/ lze se předem domluvit na vyplácení vratek v hotovosti každý měsíc.Ostatní:

-jídelníček je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a v šatně MŠ. Z provozních důvodů je možné skladbu jídelníčků změnit. Žáci se v době výdeje stravy řídí pokyny dozorujícího pedagoga. Problémy nebo připomínky k pokrmům hlásí strávníci vedoucí ŠJ nebo kuchařkám. Vstup do ŠJ je povolen pouze strávníkům. Je zakázáno vynášet potraviny ze školní jídelny. Je povinnost chovat se ohleduplně v souladu s hygienickými předpisy a společenskými normami. Za čistotu stolů a jídelny odpovídají kuchařky.Provozní řád byl projednán s vedením školy.V Sadově dne: 28.11.2018                  

Ředitelka školy                                                                                               Vedoucí stravování

Mgr. Jitka Topičová                                                                                          Ivana Malá

  

Odhlašování obědů

Přihlašování stravy:

-přihlašování strávníků se provádí na základě vyplnění závazné přihlášky ke stravování nebo osobně u vedoucí ŠJ. Po nemoci  (v den nástupu do školy) se žák přihlásí telefonicky nebo osobně ve ŠJ  do 8.00 hod.

 

Odhlašování stravy:

-osobně nebo telefonicky na tel.č.353567165 (Otovice),35390132 (Sadov), 353842815 (Hájek) nebo přímo v kuchyni do 8,00 hod. ráno. Obedy je možné odhlašovat i pomocí SMS na tel.č. 725527242.

-neodhlášená a neodebraná strava je strávníkovi účtována. Úplné ukončení stravování je nutné oznámit ve školní jídelně - vedoucí školní jídelny. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen kromě MŠ. V prosinci a červnu je nutno odhlásit stravu 6 kalendářních dnů před ukončením školní výuky a provozu školky.

 

Platba stravného:

-stravné se hradí měsíc předem,vždy do 20.dne předcházejícího měsíce a to v hotovosti u vedoucí ŠJ. Pokud stravné nebude uhrazeno včas,jídelna není povinna stravování poskytovat. Do 20-tého června je nutno uhradit stravné na měsíc září. Obědy je možné nově platit i bankou č.ú.  2401001804/2010.
Pokud nemůže strávník platit obědy přes banku, je možnost zaplatit obědy na ZŠ v Otovicích u vedoucí stravování.

Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem  

  Odvolání na legislativu: 
 
EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových Výrobků, § 8 odstavec 10.  

 
Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.  


Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm 

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.  
 

ALERGENY V  POTRAVINÁCH

Specifikace alergenů:

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.  
 

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.  

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, Svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.

Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.  

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo  
14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
_____________________________________________________________________________________

  1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich
  2) Korýšia výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život
  3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život  
  4) Ryby a výrobky z nich  
  5) Podzemniceolejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život
  6) Sójové boby(sója) a výrobky z nich  
  7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život
  8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
  9) Celer a výrobkyz něj  
10) Hořčice a výrobkyz ní 
11) Sezamová semena(sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobkyz nich

 
Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

 Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „ jasně a zřetelně označit “, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.  

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.  

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Rodičovská veřejnost bude informována na rodičovských schůzkách, metodický materiál bude dostatečně s předstihem umístěn na web školy tak, aby mohly být nejasnosti v uvádění alergenů včas odbornými pracovníky vysvětleny. Nelze se při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000, 1200 strávníků věnovat jednotlivcům se svoji přecitlivělostí na některý alergen. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategirií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.