Školní jídelna

Školní jídelny jsou k dispozici na všech 3 pracovištích : Otovice , Sadov, Hájek .

Strava pro jednotlivé kategorie strávníků je k dispozici v provozním řádu ŠJ : Provozní řád - kategorie strávníků

 

Platba stravného

Stravné se hradí měsíc předem vždy do 25 dne předcházejícího měsíce a to v hotovosti u vedoucí ŠJ.
Je možnost platby obědů formou příkazu k úhradě (ne inkaso) na základě písemné žádosti rodičů, na účet školní jídelny( ČÚ:2401001804/2010). Na základě této žádosti, přiřadí vedoucí školní jídelny dítěti variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby. Nelze platit stravné bez variabilního symbolu.

Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat. Do 20-tého června je možné uhradit stravné na měsíc září. Odhlášené obědy se odečítají ob jeden měsíc/září-listopad, říjen-prosinec atp…/ lze se předem domluvit na vyplácení vratek v hotovosti každý měsíc.
<Více>

 

Provozní řád ŠJ
Alergeny v potravinách ŠJ

 


© 2021 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov