Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

Žákovská knížka

Články

 

Projekt 72 hodin 2018

Projekt 72 hodin

V pátek 12. 10. 2018 se žáci naší školy zapojili do celorepublikového projektu 72 hodin.

Co je projekt 72 hodin?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin (11. – 14. října 2018) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

Co je cílem projektu?

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

Do projektu 72 hodin se zapojili žáci prvního i druhého stupně z Otovic i Sadova. Podařilo se vymyslet mnoho prospěšných aktivit, např. úklid v okolí školních budov, úklid kolem obecních komunikací, úklid v lese, sběr krmiva pro lesní zvěř, tvorba environmentálních plakátů, údržba informačních cedulí naučné stezky apod. Počasí nám přálo, den jsme si všichni náramně užili.

Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
Project 72 hodi...
 

FOH Ostrov

Návštěva Dětského televizního a filmového festivalu - FOH Ostrov

V pondělí 8. 10. 2018 se třídy 1. - 5. B ZŠ v Sadově zúčastnily slavnostního zahájení již 50. ročníku Dětského televizního a filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově.

Při té příležitosti jsme zhlédli soutěžní film režiséra Zdeňka Trošky „Čertoviny“.  Pan Troška spolu s představitelem jedné z hlavních rolí R. J. Müllerem film osobně uvedl. A již v pátek 12 .10. bylo rozhodnuto o cenách pro jednotlivé filmy. Dospělá porota pro hraný film udělila OSTROVSKÉHO DUDKA za nejlepší dílo v kategorii do 12 let filmu ČERTOVINY. A na základě hlasování udělily děti tomuto filmu i cenu DĚTSKÉHO DIVÁKA.

Kromě filmu jsme navštívili zajímavou výstavu „Krysáci“v ostrovském Klášteře. Dětem se vše líbilo a těší se na další ročník festivalu.FOH Ostrov
FOH Ostrov
FOH Ostrov
FOH Ostrov
FOH Ostrov
FOH Ostrov
FOH Ostrov
FOH Ostrov
FOH Ostrov
 

Sadovský přespoláček školní družiny Sadov a Otovice.

Sadovský přespoláček školní družiny  Sadov a Otovice

Sadovský přespo...
Sadovský přespo...
Sadovský přespo...
Sadovský přespo...
 

Tušimice 2018

Zpráva z exkurze - elektrárna Tušimice + Most – rekultivační okruh

Dne 27. 9. 2018 se žáci osmého a devátého ročníku doprovázeni učiteli Bc. Petrem Polívkou, RNDr. Zuzanou Karafiátovou a asistentkou pedagoga Helenou Hössnerovou zúčastnili velmi zajímavé exkurze do provozu elektrárny Tušimice II.

Po příjezdu a přivítání pracovníkem elektrárny jsme byli ve vzdělávacím středisku seznámeni a poučeni o BOZ. Všichni žáci a dospělí účastníci jsme byli vybaveni ochrannou helmou a výstražnou vestou. Velmi zajímavou prezentací jsme byli postupně seznámeni se všemi důležitými informacemi souvisejícími s provozem elektrárny, výrobou elektrické energie, nezbytnými vstupy do výroby, procesy provázejícími výrobu jako jsou odsíření zplodin, zpracování a využití odpadních produktů, technického řešení výroby elektrické energie apod. Po malém občerstvení jsme se rozdělili do tří skupin a doprovázeni pracovníky elektrárny jsme prošli postupně všechny části a provozy elektrárny.

Nezapomenutelný zážitek byl pohled ze šedesát metrů vysoké střechy kotelny na čtyři devadesát šest metrů vysoké chladící věže, prohlídka padesát tři metrů vysokých kotlů, strojovny, čtyř turbín a generátorů k vlastní výrobě elektrické energie, dozorny a velína, prohlídka vnitřního prostoru chladící věže či skladů pro uložení vzniklého sádrovce, popílku a strusky.

Všechny nás zaujala vysoká profesionalita řízení procesu výroby elektrické energie, jeho ekologičnost, efektivita.

Odpoledne jsme se přemístili do Mostu, kde jsme v rámci Uhelné safari absolvovali naučně vzdělávací program Severní energetické a.s. Naším cílem byla třetí specializovaná trasa, zabývající se problematikou rekultivace krajiny zatížené povrchovou těžbou hnědého uhlí. Spolu s paní průvodkyní jsme postupně navštívili různé lokality, jako jsou např.: rekreační a sportovní areál bývalého lomu Benedikt, velmi moderní a rozlehlý areál hipodromu vybudovaného na navážce, z vyhlídkového místa jsme si prohlédli současný povrchový důl Vršany, odpočinuli jsme si v rekreačním areálu Matylda. Putování kolem města Most jsme zakončili u Děkanského kostela, unikátní barokní památky, který byl z důvodu těžby přemístěn o 890 metrů.

Celý den plynul velmi rychle, získali jsme mnoho nových informací přímo souvisejících s učivem chemie, fyziky, zeměpisu a environmentální výchovy. Mnozí z nás si možná po této exkurzi uvědomí, kolik úsilí a práce lidí je ukryto za naším jednoduchým zapnutím vypínače, rozsvícením světla nebo puštěním počítače.

Zapsala: RNDr. Zuzana Karafiátová

Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
 

Rašeliniště 2018

Výlet na Božidarské rašeliniště

Krásný slunný den 26. 9. 2018 se MŠ Sadov vydala na výlet na Boží Dar. Děti z MŠ vyrazily poznávat naučnou stezku a mohly zhlédnout pár zastávek Ježíškovy cesty. Po turistickém výkonu jsme navštívili místní náměstí, kde si každý dal Brumíka a na závěr jsme měli možnost „se vyřádit“ na dětském hřišti.Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
 

Škola a trh práce 2018

Lesní pedagogika 2018

Lesní pedagogika – obora Sv. Linhart

Dne 19. 9. 2018 se děti z MŠ Otovice a MŠ Sadov společně zúčastnily lesní pedagogiky v prostorách nově vzniklých obor na Linhartu. Pracovnice Lázeňských lesů K. Vary, zabývající se lesní pedagogikou, kterou provozují nad rámec svých běžných povinností, si pro děti připravily velmi zajímavý program. Hravou formou přiblížily práce v lese, přírodu, zvěř a její nepřátele a práci lesníka a jeho spolupracovníků. Děti si užily pobyt na čerstvém vzduchu a vrátily se se spoustou dojmů a zážitků. Návštěva lesní pedagogiky na Sv. Linhartu se bude ještě opakovat 24. 10. a 14. 11., kdy se děti dozví spoustu dalších zajímavých informací o přírodě, budou pozorovat lesní zvěř a zahrají si spoustu prožitkových her.

Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...
Lesní pedagogik...
 

Školní jídelna - zahájení

Od pondělí 24. září 2018 bude zahájeno předběžné užívání nové školní kuchyně v Otovicích. Tímto tedy skončí náhradní dodávka obědů z Globusu (týkalo se pouze žáků ZŠ a zaměstnanců) a začne běžný režim školní jídelny.

 

Stmelovací výjezd

Stmelovací výjezd 6. ročníku ve dnech 6. – 7. září 201820 žáků 6. ročníku se spolu s třídní učitelkou RNDr. Zuzanou Karafiátovou, asistentkou Dagmar Šafratovou a paní Michaelou Patočkovou zúčastnilo stmelovacího výjezdu do autokempu Březový háj v Březové u Karlových Varů. Všichni žáci se zapojovali s chutí do všech aktivit, velkým dobrodružstvím bylo zdolání překážek lanového centra na Linhartu, kde mnozí překonali sami sebe, společně s pedagogickým dohledem objevovali krásy naučné dendrologické stezky, obory pro vysokou zvěř a divočáky. Žáci se stravovali v restauraci v areálu, ubytováni byli ve dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích. Sportovní a seznamovací aktivity plnili jednotlivě, společně, ve dvojicích nebo větších skupinách. Žáci se chovali vůči sobě dobře, stanovená pravidla respektovali.

Zapsala: RNDr. Zuzana Karafiátová

Stmelovací 2018
Stmelovací 2018
Stmelovací 2018
Stmelovací 2018
Stmelovací 2018
Stmelovací 2018
Stmelovací 2018