Školní družina

 

Přátelství
Odvaha
Hra
Osobnost
Dobrodružství
Aktivita

Naše družina Vám může nabídnout bezpečné, otevřené, podnětné prostředí pro Vaše děti. Naším cílem je provést žáky všemi oblastmi zájmového vzdělávání nenásilnou formou. Důraz klademe na prožitek, protože jen to, co si prožijeme na vlastní kůži v nás zanechá stopy.

Vychovatelky se stávají průvodci, naším přáním je, aby se žáci naučili relaxovat a aktivně odpočívat.

Naše školní družiny pracuje podle ŠVP „cesty poznání“ (možnost k nahlédnutí na webových stránkách)

 

Platba školného 

Úplata za školní družinu se uskutečňuje jednorázovým poplatkem ve výši 700 Kč.

Platba se provádí osobně vychovatelkám ŠD a to do 30.9.

 

Provozní doba

Pondělí - pátek  6:30 - 7:40 a 11:30 - 16:30.
<více>

 

Denní režim školní družiny 

06:30 - 07:40 ranní družina
11:30 - 13:00 hygiena, oběd, relaxace
13:00 - 13:45 rekreační a odpočinková činnost (neřízená)
14:00 - 15:00 výchovná činnost (řízená)
15:00 - 16:30 volné hry, zábavné procvičování učiva formou didaktických her, získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD

<více>

 

Dokumenty ŠD

Vnitřní řád ŠD

 

 


© 2021 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov