Akce v Sadově v měsíci březnu

Akce v Sadově v měsíci březnu

Akce v Sadově v měsíci březnu

V březnu se žáci z 1. stupně v Sadově zúčastnili několika zajímavých akcí.Březen v Sadově


V březnu se žáci z 1. stupně v Sadově zúčastnili několika zajímavých akcí.

6. března jeli žáci 3. - 5. ročníku do Prahy na interaktivní výstavu Zážitkem k porozumění, kde se měli možnost setkat s velmi milou paní Luckou, která se s dětmi dorozumívala znakovou řečí, neboť byla neslyšící. Děti byly velmi pozorné a výborně spolupracovaly. Také zde měly možnost poznat model ucha v nadživotní velikosti, vyzkoušely si, jak funguje přenášení zvuku. Poznaly některé druhy naslouchátek a implantátů, které se používají ke kompenzaci sluchových vad.

Po prohlídce výstavy následovala procházka po ostrově Kampa a po Karlově mostě s výkladem o místních kulturních památkách a zajímavostech. Počasí nám přálo a výhodou bylo i méně turistů, a tak jsme stihli ochutnat i pražský sladký trdelník. Spokojeni s průběhem celého dne jsme odjeli zpět do Sadova.

Ve čtvrtek 14. 3. si starší žáci mohli vyzkoušet určit krevní skupiny a snímat otisky prstů. To vše pod vedením Mgr. Jiřího Kollarova ze ZŠ 1. máje Karlovy Vary.

Další velmi zajímavou a zároveň náročnou akcí byl projektový týden žákovského parlamentu, který žáci nazvali „Děti učí učitele“.

Ten proběhl ve dnech 25. 3. - 29. 3. - na počest Dne učitelů.

Celý týden se ve všech ročnících střídaly děti, které si připravily vyučovací hodinu místo paní učitelky a zastávaly tak funkci učitele se vším všudy. Na konci týdne proběhlo společné zhodnocení, kdy žáci akci ohodnotili jako velmi zdařilou.Akce Sadov - bř...
Akce Sadov - bř...
Akce Sadov - bř...
Akce Sadov - bř...
Akce Sadov - bř...
Akce Sadov - bř...
Akce v Sadově v...
Akce v Sadově v...
Akce v Sadově v...
Akce v Sadově v...