Daktyloskopie

Daktyloskopie

Daktyloskopie a určování krevních skupin 14. 3. 2019


Dne 14. 3. 2019 naši školu navštívil kolega Mgr. Jiří Kollarov ze základní školy...


Daktyloskopie a určování krevních skupin 14. 3. 2019
Dne 14. 3. 2019 naši školu navštívil kolega Mgr. Jiří Kollarov ze základní školy 1. máje Karlovy Vary – Dvory, aby žáky seznámil s postupem při určování krevních skupin a s názornou ukázkou použití daktyloskopie. Výuka byla určena pro třetí, čtvrtý a pátý ročník v Sadově i Otovicích. Na úvod každé hodiny byli žáci seznámeni s teoretickými informacemi pomocí powerpointové prezentace. Poté, co byli všichni seznámeni s bezpečností a se správným zacházením s preparáty, se žáci rozdělili do skupinek a pustili se do praktické části výuky. Část žáků určující krevní skupiny měla k dispozici 4 vzorky umělé krve. Pomocí malé chemické laboratoře zjišťovali předem dané hodnoty u každého vzorku. Výsledky si pečlivě zapisovali a na závěr určili, o jaké krevní skupiny se jedná. U druhého stanoviště měli žáci za úkol udělat si otisky všech prstů a s pomocí lupy popsat tvary papilárních linií. Práce byla natolik zajímavá a zábavná, že se nám jen stěží podařilo vše stihnout do konce vyučovací hodiny. Jsem velmi rád, že se tato akce uskutečnila, byla velmi přínosná a doufám, že ve spolupráci budeme i nadále pokračovat.Daktyloskopie
Daktyloskopie
Daktyloskopie
Daktyloskopie
Daktyloskopie
Daktyloskopie
Daktyloskopie
Daktyloskopie