Dráždany 2019

Dráždany 2019

Exkurze do Drážďan

Ve středu 5. 12. 2018 se žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku spolu se svými pedagogy zúčastnili exkurze do Drážďan.

Žáci se již v autobuse seznámili s podrobným programem exkurze, s reáliemi navštívené oblasti a historickým vývojem hlavního města Saska - Drážďan. Popovídali jsme si o zničení města bombardováním za 2. světové války, jeho následném znovuobnovení po válce a v další etapě pak po znovusjednocení Německa, o náročné rekonstrukcí kostela Frauenkirche v letech 1994 – 2006.

V Drážďanech jsme navštívili areál renesančního Rezidenčního zámku (Residenzschloss), který hostí různé sbírky saských kurfiřtů a králů. Zde jsme navštívili největší klenotnici v Evropě – Neues Grünes Gewölbe (Nová zelená klenba), která se skládá z 12 jednoduše zařízených sálů. Ve 200 vitrínách je zde k vidění na 1 100 exponátů. Nalézají se zde vzácná díla šperkařského a zlatnického umění, jako jsou Dianiny lázně, zlatý kávový servis, Drážďanský zelený diamant apod.

            Krátkou procházkou historickým centrem jsme se dostali ke kostelu „Frauenkirche“, kde jsme vystoupali na jeho kopuli do výše 67 metrů. Odměnou nám byl překrásný, sluncem zalitý pohled na Drážďany z ptačí perspektivy.          

Poslední částí exkurze byla návštěva tradičních vánočních trhů. Zde jsme se rozdělili do malých skupinek a toulali se křížem krážem mezi množstvím stánků. Obdivovali jsme dokonalost výzdoby, ochutnali jsme tradiční speciality jako „Brarwurst mit Semmel und Senf“, či „Kinderpunch“…., pokochali se řemeslnými výrobky, vánočními ozdobami, drobnými dárečky, množstvím uměleckých předmětů. Všude panovala příjemná atmosféra provázená vánočními koledami a písněmi. U stánků byla slyšet němčina, čeština, angličtina, polština, každý se domluvil, nakoupil.

            Příjemně unaveni jsme odjeli a šťastně dorazili zpět ke škole ve stanovený čas. Všem se exkurze líbila a kdo ví, třeba příští rok navštívíme některé další město.  

                                                                                             RNDr. Zuzana KarafiátováDráždany 2019
Dráždany 2019
Dráždany 2019
Dráždany 2019
Dráždany 2019
Dráždany 2019
Dráždany 2019
Dráždany 2019
Dráždany 2019