Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

S hrdostí mohu napsat, že již k tradičním akcím naší školy patří účast na „Tříkrálové sbírce“ organizované Farní charitou Karlovy Vary. Letošní rok se této akce zúčastnili dobrovolníci z řad žáků 6. a 7. ročníku v doprovodu svých pedagogů. Celkem 4 skupiny koledovaly ve firmách na území katastru obce Otovice a blízkého okolí. Koledníci se setkali s kladným přijetím u veřejnosti a za finanční příspěvky dárců rozdávali drobné dárečky. Výtěžek sbírky bude věnován na úhradu části nákladů potřebných na provoz Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech. Všem koledníkům bych chtěla poděkovat za příkladné vystupování a vzornou reprezentaci naší základní školy.

Zapsala: RNDr. Zuzana Karafiátová

Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...
Tříkrálová sbír...