Tušimice 2018

Tušimice 2018

Zpráva z exkurze - elektrárna Tušimice + Most – rekultivační okruh

Dne 27. 9. 2018 se žáci osmého a devátého ročníku doprovázeni učiteli Bc. Petrem Polívkou, RNDr. Zuzanou Karafiátovou a asistentkou pedagoga Helenou Hössnerovou zúčastnili velmi zajímavé exkurze do provozu elektrárny Tušimice II.

Po příjezdu a přivítání pracovníkem elektrárny jsme byli ve vzdělávacím středisku seznámeni a poučeni o BOZ. Všichni žáci a dospělí účastníci jsme byli vybaveni ochrannou helmou a výstražnou vestou. Velmi zajímavou prezentací jsme byli postupně seznámeni se všemi důležitými informacemi souvisejícími s provozem elektrárny, výrobou elektrické energie, nezbytnými vstupy do výroby, procesy provázejícími výrobu jako jsou odsíření zplodin, zpracování a využití odpadních produktů, technického řešení výroby elektrické energie apod. Po malém občerstvení jsme se rozdělili do tří skupin a doprovázeni pracovníky elektrárny jsme prošli postupně všechny části a provozy elektrárny.

Nezapomenutelný zážitek byl pohled ze šedesát metrů vysoké střechy kotelny na čtyři devadesát šest metrů vysoké chladící věže, prohlídka padesát tři metrů vysokých kotlů, strojovny, čtyř turbín a generátorů k vlastní výrobě elektrické energie, dozorny a velína, prohlídka vnitřního prostoru chladící věže či skladů pro uložení vzniklého sádrovce, popílku a strusky.

Všechny nás zaujala vysoká profesionalita řízení procesu výroby elektrické energie, jeho ekologičnost, efektivita.

Odpoledne jsme se přemístili do Mostu, kde jsme v rámci Uhelné safari absolvovali naučně vzdělávací program Severní energetické a.s. Naším cílem byla třetí specializovaná trasa, zabývající se problematikou rekultivace krajiny zatížené povrchovou těžbou hnědého uhlí. Spolu s paní průvodkyní jsme postupně navštívili různé lokality, jako jsou např.: rekreační a sportovní areál bývalého lomu Benedikt, velmi moderní a rozlehlý areál hipodromu vybudovaného na navážce, z vyhlídkového místa jsme si prohlédli současný povrchový důl Vršany, odpočinuli jsme si v rekreačním areálu Matylda. Putování kolem města Most jsme zakončili u Děkanského kostela, unikátní barokní památky, který byl z důvodu těžby přemístěn o 890 metrů.

Celý den plynul velmi rychle, získali jsme mnoho nových informací přímo souvisejících s učivem chemie, fyziky, zeměpisu a environmentální výchovy. Mnozí z nás si možná po této exkurzi uvědomí, kolik úsilí a práce lidí je ukryto za naším jednoduchým zapnutím vypínače, rozsvícením světla nebo puštěním počítače.

Zapsala: RNDr. Zuzana Karafiátová

Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018
Tušimice 2018