Plavání KV Aréna 2018

Plavání KV Aréna 2018

Plavání v KV Aréně

Letos poprvé naše MŠ Sadov + MŠ Otovice mohla vyzkoušet plaveckou školičku v KV Aréně pro převážně předškolní děti. Instruktoři plavání se velmi hezky a trpělivě dětem věnovali.

,,V Plavecké školičce“ se postupně děti učily:

$1·         Rytmické dýchání, potápění, orientaci pod vodou, splývání s pomůckami i bez pomůcek, skoky do vody v hloubce i na mělčině a jednoduché plavecké pohyby.

$1·         Odnaučit se strachu z vody.

$1·         Seznámily se s kraulovým, znakovým a prsovým pohybem nohou, postupně přidávaly ruce a přitom instruktoři přihlíželi k věkovým rozdílům, pohybovým schopnostem a dovednostem každého dítěte.

Na závěr za úspěšné splnění ,,Plavecké školičky“ děti dostaly: ,,Mokré vysvědčení – DELFÍNEK“.

Už teď se všichni moc těší na další ,,Plaveckou školičku“ v příštím roce.