Měsíc náhodných dobrých skutků

Měsíc náhodných dobrých skutků

„Měsíc náhodných dobrých skutků“

Akce žákovského parlamentu - 1. stupeň ZŠ v Otovicích

Žákovský parlament uspořádal pro všechny třídy 1. stupně v Otovicích akci s názvem „Měsíc náhodných dobrých skutků“. Cílem bylo v každé třídě zaznamenávat všechny náhodné dobré skutky, které během měsíce žáci vykonali a uvědomění si toho, jak je důležité pomáhat druhým. Na konci akce žákovský parlament skutky vyhodnotil, započítal ty nejdůležitější a vyhlásil vítěze. A protože všichni žáci se s chutí a nadšením zapojili a uskutečnili mnoho dobrých skutků, tak všichni byli odměněni. Zároveň si uvědomili význam a důležitost dobrých skutků.

Vypracovala: Mgr. Lenka Šťovíčková