„T-PROFI“ - Talenty pro firmy“

„T-PROFI“ - Talenty pro firmy“

T-PROFI“ - Talenty pro firmy“ 21.10.2014 – vzdělávání pro praxi

21.10.2014 se se v Národním technickém muzeu v Praze uskutečnila netradiční a v mnoha ohledech unikátní akce Talenty pro firmy „T–PROFI 2014“. Hlavní mottem akce byl „ nápad – zručnost – zábava. Akci svou účastí zaštítili viceprezident HKČR Zdeněk Somr a generální ředitel Národního technickéh muzea Karel Ksandr.

  V hlavní roli zaměstnavatelé

Pilotní akci podpořili zaměstnavatelé ze 3 různých regionů ČR, kteří s sebou přivezli také své soutěžní tými spolupracující střední odborné školy, příp. i místní základní školy.
  • Jihočeský – Motor Jikov Group, SPŠ automobilní a technická České Budějovice a ZŠ Nové Hrady 
  • Karlovarský – WITTE Automotive spol. s.r.o., Střední průmyslová škola Ostrov, ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov
  • Pardubický – CZ Loko,a.s., spolupracující SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava, ZŠ Korunovační, Praha 
  • Metodicky bylo možné celou akci podniktnou díky nezměrné podpoře Mgr. Miroslava Hradeckého, ředitele ZŠ Rádlo.
V průběhu dne takto generačně i regionálně smíšené soutěžní týmy plnily společné zadání s cílem postavit a zprovoznit nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice v daném časovém limitu

V čem byl akce unikátní?
  1. Neznali se navzájem - soutěžní týmy byly tvořeny ze zcela odlišných věkových kategorií: žáky 5.třídy ZŠ, 2. ročníku SŠ a zástupce firem a poprvé se všichni setkali až na akci
  2. Neznali předem zadání - nikdo ze soutěžících se nemohl předem na plnění úkolů detailně připravit.
  3. Ověřili nové cesty - při plnění zadání museli soutěžící uplatnit nejen praktické dovedností , ale také své odborné znalosti. Roli vedoucího týmu přejal místo pedagoga zástupce firmy.  
Splnit úspěšně dané zadání tak bylo výzvou nejen pro žáky, ale i pro dospělé.  

A jak to dopadlo?

Všechny týmy se vrhly do plnění úkolů s obrovským zájmem. Společně se svými pedagogy i kapitány zadání splnily, lanovky postavily a uvedly do chodu. Nejen, že si všichni užili báječný den, ale zároveň také obstáli na výbornou v ověřování svých dovedností. Na prvním místě se umístili žáci ze ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov (Jan Turčin, Marek Dlabač a David Kraus – všichni z 5. B) ve spolupráci se žáky SPŠ Ostrov.

Národní technické muzeum a Hospodářská komora České republiky v rámci akce uzvařeli Rámcovou smlouvu o spolupráci s cílem společně iniciovat a realizovat, další společné aktivity, zaměřené na posilování odborného vzdělávání v technické oblasti, zvyšování prestiže technických profesí a odbornou spolupráci na společných projektech.

T-PROFI - Talen...
T-PROFI - Talen...
T-PROFI - Talen...