Vítáme nový školní rok 2014/15

Vítáme nový školní rok 2014/15

Všem dětem, žákům, rodičům a pracovníkům školy přeji úspěšný a pohodový školní rok 2014/15.

Vážím si toho, že jsem byla s platností od 1.9.2014 jmenována ředitelkou ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov a děkuji dosavadní ředitelce Mgr. et Mgr. Jiřině Klírové za její odvedenou práci a za velmi příznivé klima, které ve škole během svého působení nastavovala.Poděkování také patří zřizovateli školy, protože bez jeho podpory by naše škola nedosahovala tak vynikajících výsledků.

V současné době má naše škola naplněnou kapacitu, výborně fungující tým pracovníků a celostátní renomé inkluzivní a svazkové školy.

Těším se na spolupráci s Vámi všemi a věřím, že se budeme nadále vzájemně inspirovat a pomáhat si v osobním i profesním rozvoji.

Mgr.Jitka Topičová, ředitelka školy

Motto pro školní rok 2014/15

OČEKÁVEJTE VELKÉ VĚCI A ONY SE USKUTEČNÍ.

MY TADY JSME REALISTÉ – REALISTÉ, KTEŘÍ DENNĚ OČEKÁVAJÍ NĚJAKÝ ZÁZRAK.“

Marry Kay Ash