Beluška v Otovicích podruhé

Beluška v Otovicích podruhé

  V loňském školním roce se přijela do naší školy představit organizace Beluška, o. s.

Cílem tohoto sdružení je informovat a vzdělávat mladé lidi o životě se zdravotním postižením. Díky jejich workshopu si žáci mohli vyzkoušet, jak je složité identifikovat různé předměty bez použití zraku, chůzi za pomoci slepecké hole, dále viděli, jak dokáže nevidomému pomoci vodicí pes, a v neposlední řadě se dozvěděli, jak oni sami mohou hendikepovaným lidem pomoci. Při této příležitosti se lidé z organizace Beluška, o. s. seznámili s naším žákem 1. třídy Josefem Pravdou, který je také zrakově hendikepovaný, což byl další krok k navázání dlouhodobé spolupráce mezi ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov a organizací Beluška, o. s.


Dne 12. června 2014 k nám zavítala organizace Beluška, o. s. podruhé s velmi příjemnou zprávou. Během svého programu, kde si žáci opět mohli vyzkoušet, jaké to je žít se zdravotním hendikepem, došlo k předání kamerové lupy MultiView. Za to patří velké poděkování organizaci Beluška, o. s., která zprostředkovala a sehnala sponzory. Jedná se o Nadační fond Světluška a Konto BARIERY a Symbio, o.p.s. Zástupci této firmy u nás ve škole slavnostně předali tuto lupu. Jménem celé školy ještě jednou děkuji.

Za ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov Mgr. et Mgr. Jiřina Klírová – ředitelka školy.