Dětský den v Dubině

Dětský den v Dubině

V sobotu 31. května proběhl dětský den v Dubině.

Žáci ze ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, kteří navštěvují myslivecký kroužek fungující při DDM Karlovy Vary, jenž je navíc zaštítěn Statkem Bor Zeos, s.r.o., si vzali na starost mysliveckou naučnou stezku. Ta letos čítala osm stanovišť, kde si malí i velcí mohli ověřit nebo doplnit své znalosti
o myslivosti a přírodě. Na poslední zastávce čekala na zúčastněné sladká odměna. Počasí se vydařilo a celá akce také.


Díky patří především žákům z Otovic, kteří se starali jak o svá stanoviště, tak
i o zájemce, kteří se rozhodli vyzkoušet si projít mysliveckou naučnou stezku.

Dětský den v Du...
Dětský den v Du...
Dětský den v Du...
Dětský den v Du...
Dětský den v Du...
Dětský den v Du...