Zájezdy a akce

Vánočka 2016

Vánočka 2016

V sobotu 2. prosince 2016 se tradičně konal volejbalový turnaj Vánočka učitelů základních škol z Karlových Varů a blízkého okolí. Turnaj tentokrát proběhl v prostorách ZŠ JAK Karlovy Vary. Naši školu pod vedením kapitána Martina Tichého reprezentovali Zuzana Karafiátová, Lenka Bauerová, Táňa Černá, Petr Alfonso, Martin Urban a Jan Matura. S jasnou převahou zvítězili a pokračují tak v sérii prvenství v tomto turnaji. Gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci školy. Jitka Topičová, ŘŠ

vanocka2016

Drážďany 2016

Exkurze do Drážďan

Ve středu 7. 12. 2016 se žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku (celkem 39) spolu se svými pedagogy zúčastnili exkurze do Drážďan a blízkého loveckého zámku Moritzburg, přezdívaného perla saského baroka.

Žáci se již v autobuse seznámili s podrobným programem exkurze, s reáliemi navštívené oblasti a historickým vývojem hlavního města Saska - Drážďan. Popovídali jsme si o zničení města bombardováním za 2. světové války, jeho následném znovuobnovení po válce a v další etapě pak po znovusjednocení Německa, o náročné rekonstrukcí kostela Frauenkirche v letech 1994 – 2006.

Pohádkově krásný zámek Moritzburg nás uchvátil svou nádherou. Neméně krásná byla i prohlídka expozice týkající se nám všem dobře známé kultovní pohádky natočené v koprodukci ČSSR - NDR „Tři oříšky pro Popelku“ v hlavní roli s Libuškou Šafránkovou.

V Drážďanech jsme navštívili areál renesančního Rezidenčního zámku (Residenzschloss), který hostí různé sbírky saských kurfiřtů a králů. My jsme zde navštívili největší klenotnici v Evropě - Grünes Gewölbe (Zelená klenba), která se skládá z 9 výstavních místností a předklenby, takzvané Vorgewölbe. Nalézají se zde vzácná díla šperkařského a zlatnického umění, která nashromáždil August Silný a jeho syn. O nádheře, honosnosti a bohatství sbírek vypovídají i názvy jednotlivých výstavních místností: jantarová komnata, slonovinový pokoj, bílo-stříbrný pokoj, stříbrno-zlatý pokoj, sál s klenoty, erbovní pokoj, pokoj drahokamů, bronzový pokoj a sál s renesančními uměleckými předměty.

            Krátkou procházkou historickým centrem jsme se dostali ke kostelu „Frauenkirche“, kde jsme si prohlédli vlastní kostel i jeho sklepení. Poté jsme vystoupali na jeho kopuli do výše 67 metrů. Odměnou nám byl překrásný pohled na Drážďany z ptačí perspektivy.     

Poslední částí exkurze byla návštěva tradičních vánočních trhů. Zde jsme se rozdělili do malých skupinek a toulali se křížem krážem mezi množstvím stánků. Obdivovali jsme dokonalost výzdoby i v jednotlivých detailech. Ochutnali jsme tradiční speciality jako „Brarwurst mit Semmel und Senf“, či „Kinderpunch“…., pokochali se řemeslnými výrobky, vánočními ozdobami, drobnými dárečky, množstvím uměleckých předmětů. Všude panovala příjemná atmosféra provázená vánočními koledami a písněmi. U stánků byla slyšet němčina, čeština, angličtina, polština, každý se domluvil, nakoupil.

            Příjemně unaveni jsme odjeli a šťastně dorazili zpět ke škole ve stanovený čas. Všem se exkurze líbila a kdo ví, třeba příští rok navštívíme některé další město.   

                                                                                                                                                                                          RNDr. Zuzana Karafiátová

Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016
Drážďany 2016

ŠKODA Mladá Boleslav 2016

Zpráva o průběhu exkurze do Škoda Mladá Boleslav dne 16 11. 2016

Exkurze se zúčastnilo celkem 70 žáků druhého stupně, 18 žáků 6. třídy spolu s třídním učitelem     Mgr. Petrem Alfonsem a asistentem učitele Jakubem Trosmanem, 22 žáků 7. třídy s třídním učitelem       Bc. Petrem Polívkou a paní ředitelkou Mgr. Jitkou Topičovou, 10 žáků 8. třídy s třídní učitelku RNDr. Zuzanou Karafiátovou a 20 žáků 9. třídy s třídní učitelkou Mgr. Marií Horváthovou a Mgr. Romanem Nedorostem.

6. a 7. ročník začal exkurzi komentovanou prohlídkou Muzea Škoda. Všichni žáci obdrželi sluchátka a pracovní listy. Spolu s paní průvodkyní si prošli celou expozici a ponořili se do roku 1985, kdy Václav Laurin a Václav Klement založili v Mladé Boleslavi společně podnik. Škoda tak patří k jedné z nejstarších automobilových značek na světě. Muzeum se nachází v bývalých výrobních halách, ve kterých se až do roku 1928 vyráběly automobily. Žáci si prohlédli nejstarší exponáty – jízdní kola, motocykly, tříkolky a automobily. Ten nejstarší je z roku 1906. Dozvěděli se spoustu zajímavostí, jako např., kteří z našich prezidentů jezdili Škodovkami, které modely automobilů Škoda vyhrály různé světově proslulé rallye, které typy aut objely celé kontinenty, jak vznikaly názvy aut, která auta se proslavila v různých filmech a pod. Součástí prohlídky je také sál, ve kterém si žáci prohlédli postup restaurování starých vozů – veteránů. Po prohlídce muzea si žáci spolu s paní průvodkyní vyhodnotili odpovědi v pracovních listech. Tyto vyplněné pracovní listy si žáci mohli ponechat.

8. a 9. ročník se přesunul spolu s průvodcem přímo do výrobního závodu koncernu Škoda v Mladé Boleslavi. Žáci, vybavení výstražnou vestou, ochrannými brýlemi a sluchátky, si prohlédly dvě výrobní haly – lisovnu a svařovnu. Z této části exkurze nemáme žádnou fotografii, neboť je zde přísný zákaz fotografování. Všechny nás překvapila velikost výrobních hal, neuvěřitelné množství plně automatizovaných výrobních linek a robotů, poměrně velká hlučnost provozu a nízký počet obsluhujících pracovníků. V lisovně jsme si prohlédli, jak z obrovské role pozinkovaného plechu postupně vznikají jednotlivé díly vozu, od velkých částí, jako kapoty, střechy, podlahy až po nejmenší částečky. Každý typ vozu má raznici určité barvy. Ve svařovně jsme si poté prohlédli způsoby spojování jednotlivých dílů do karosérie, vše opět plně automatizované, bez přímé práce člověka. Svářecí stroje s naprostou přesností přivařují potřebné díly k sobě. U výrobních linek jsou informační tabule s displeyem jak na nádraží, které informují o počtu vyrobených dílů, typu vozu apod.

Paní průvodkyně v průběhu prohlídky uvedla velké množství čísel, zde pro ilustraci pouze pár, které jsme si zapamatovali: každý den vyrobí automobilka 3 000 vozů různých značek – Oktavie, Yetti, ale i vozy značky Seat atd., doba výroby jednoho vozu je 24 hodin, škodovky se vyváží do 100 zemí světa, podnik má 20 000 zaměstnanců, kteří pracují ve třísměnném provozu, koncern má celkem 6 ředitelů, z nichž je pouze jeden Čech, ostatní jsou Němci, v kantýně se nají najednou 500 lidí a denně zde vaří 17 000 obědů, průměrný plat dělníka v provozu je 33 - 36 000 Kč hrubého, v lakovně se nanáší 6 vrstev laku apod.

Obě skupiny se poté vyměnily. K celkovému pohodovému průběhu exkurze přispělo i pohodlné a bezpečné cestování autobusy společnosti Lenet Travel. 

RNDr. Zuzana Karafiátová

ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...
ŠKODA Mladá Bol...

Divadlo Letadlo Sadov 2016

Divadlo Letadlo + společná výprava – poznáváme sadovský les

Prvního prosince k nám přijelo naše oblíbené divadlo LETADLO, které si pro nás nachystalo divadelní představení – VÁNOČKA. Na akci jsme pozvali nejen celý 1. stupeň ZŠ a MŠ Sadov, ale přijela za námi i přípravná třída z Otovic. Po divadelním představní se děti z přípravné třídy a ze školky vydaly na výpravu sadovským lesem, kterou spojily s pozorováním zvěře v oboře.

Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...

Včelí medvídci 2016

Výlet za pohádkou – VČELÍ MEDVÍDCI

Dne 2. 12. 2016 se děti z MŠ Sadov a žáci 1. stupně ZŠ vypravily do Karlovarského divadla na představení – VČELÍ MEDVÍDCI. Celou tuto akci pro nás zařídilo KPD a byla pro všechny zdarma, včetně dopravy. Moc děkujeme, všem se nám to moc líbilo.

Včelí medvídci ...
Včelí medvídci ...
Včelí medvídci ...
Včelí medvídci ...
Včelí medvídci ...
Včelí medvídci ...

Vítání občánků Sadov 2016

Vítání občánků na Obecním úřadě v Sadově

Dne 30. 11. 2016 byly děti z MŠ Sadov s paní učitelkou přivítat malé děti krátkým vystoupením na vítání občánků. Zazpívaly písničku o miminku a přednesly básně.

Vítání občánků ...
Vítání občánků ...

Výlet - Boží Dar 2016

Náš první výlet – 1. A a přípravná třída ZŠ Otovice

Ve středu 14. 9. 2016, třída 1. A a přípravná třída, podnikly společně první přírodovědnou výpravu na Boží Dar. Zde jsme prošli a splnili několik úkolů na Ježíškově cestě. Počasí nám přálo, za splněné úkoly žáci obdrželi odměnu (nejenom sladkou….). Plnění úkolů nás bavilo, počasí nám přálo, dozvěděli jsme se nové informace a již přemýšlíme, kam vyrazíme příště.

Mgr. Lenka Šťovíčková a Iva Světlíková


Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...
Výlet - Boží Da...

Rašeliniště 2016

Výlet na Božídarské rašeliniště

Krásný slunný den 14. 9. 2016 se MŠ Sadov vydala společně ze ZŠ Otovice s PT + 1. třídou na výlet na Boží Dar. Děti z MŠ vyrazily poznávat naučnou stezku a mohly zhlédnout pár zastávek Ježíškovy cesty. Po turistickém výkonu jsme navštívili místní cukrárnu, kde si každý dal výbornou zmrzlinu, a na závěr jsme využili dětské hřiště.

Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...
Rašeliniště 201...

Divadlo Letadlo 2016 Sadov

Divadlo Letadlo v ZŠ Sadov

Dne 6. 9. 2016 se děti z MŠ a ZŠ zúčastnily divadelního představení: ,,CESTA KOLEM SVĚTA“.

Zábavnou formou procestovaly všech pět světadílů a odnesly si spoustu zážitků a znalostí.


Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...
Divadlo Letadlo...