Plánované akce

Plánované akce

Plán setkání s rodičí

ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV

Plán setkání s rodiči a žáky ZŠ a MŠ ve školním roce 2018/19

Akce jsou nabízeny pro všechny rodiče a žáky ze Sadova, Otovic a Hájku. Většina setkání je z důvodu dopravní obslužnosti většiny rodičů pořádána v Otovicích. Děkujeme za pochopení.

Termín

Místo

Téma

Obsah

Pověřený pedagogÚterý 11. září 18 Otovice od 16:00Čtvrtek 13. září 18

Sadov od 16:00

Viz termín – v rámci třídních schůzek

„Způsob práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

Určeno všem zákonným zástupcům integrovaných žáků.

Seznámení s individuálním vzdělávacím plánem integrovaných žáků, diskuse a doporučení k práci rodičů a pedagogů

Mgr.Jitka Topičová

Všichni APČtvrtek 1. listopadu 18

od 16:16

Školní budova v Otovicích, třída VI.

„Volba povolání, výběr střední školy a podávání přihlášek“

Určeno všem zájemcům.

Podle čeho se mohou žáci orientovat při výběru budoucí profese, nabídka SŠ, podávání přihlášek.

Mgr.Jitka Topičová

Pracovníci Úřadu práce Karlovy VaryÚterý 11. června 19 Otovice

15-18

Středa 12. června 19 Sadov

15-18

Čtvrtek 13. června 19 Hájek

15-18Školní zahrada a budova jednotlivých pracovišť

„Slavnosti učení 1.stupně/MŠ“

Určeno rodičům, žákům a dětem 1.stupně a MŠ.

Vystoupení dětí, pasování budoucích prvňáčků a šesťáků, výstavky, obchůdky, posezení, grilování.Další setkání budou případně nabídnuta na základě zájmu a požadavku rodičů nebo žáků a budou včas zveřejněna na webových stránkách školy.