Pojďte se s námi
vzdělávat!

Staňte se součástí našeho kolektivu, nechte své dítě kvalitně studovat, podporujte jeho jazykové znalosti, dbejte na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.Poznejte naši školu

Pojďte s námi
do školky!

Vaše dítě s námi stráví vždy den hravě, a přitom se ještě spoustu věcí naučí. Dbáme na rozvoj osobnosti a správnou životosprávu v milém a podnětném prostředí.Poznejte naši školu

Pojďte se s námi
rozvíjet!

Naši zkušení pedagogové se o rozvoj Vašeho dítěte postarají i odpoledne. Kromě školní družiny nabízíme i nejrůznější mimoškolní aktivity, které pomohou Vaší ratolesti v rozvoji svých talentů.Poznejte naši školu

Žákovská knížka

Aktuality a akce

27
01

Olympiáda dětí a mládeže 2020

Olympiáda dětí a mládeže 2020
Blahopřejeme našemu současnému žákovi 7. ročníku Štěpánovi Hlaváčkovi k zisku stříbrné medaile ve snowboardové disciplíně slopetstyle a bronzové medaile ve snowboardcrossu. Dále blahopřejeme naší bývalé žákyni Thee Reichmacherové k zisku zlaté madaile v krasobruslení, Janu Turčinovi, Ivaně a Elišce Česákovým za reprezentaci v akrobatickém lyžování - skicross. 

24
05

Kostel Bor

Májové zpívání pro maminky

Tak se jmenoval program, ve kterém děti z 1. - 4. třídy ze Sadova svým ...

>> Zobrazit všechny novinky

Změna v organizaci výuky

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 se:

1) omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona. tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 dochází do školy a účastní se běžné výuky třídy 6. A a 7. A. Třídy 8. A a 9. A se vzdělávají distančně (domácí výuka).
V týdnu od 19. do 23. 10. 2020 dochází do školy a účastní se běžné výuky třídy 8. A a 9. A. Třídy 6. A a 7. A se vzdělávají distančně (domácí výuka).

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.2) výuka plavání žáků 3. a 4. ročníku ZŠ se r u š í od 12.10. do 25. 10. 2020.3) Školní jídelny – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020 od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. v bodě II. 1). Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stolymaximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná - li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení.

Žáci vzdělávající se distančně (domácí výuka) mohou obědy odebírat do vlastních jídlonosičů v době od 12:00 do 13:00 hod. Oběd jim bude vydáván v zadním vchodu do kuchyně.4) omezuje provoz střediska volného času a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.5) Ve dnech 26. října až 30. října 2020 výuka na základní škole neprobíhá (dny 26. října a 27. října 2020 byly stanoveny jako volné dny, 28. října 2020 státní svátek, dny 29. října a 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny).   Mgr. Ivan Topinka

   ředitel školy