Pojďte se s námi
vzdělávat!

Staňte se součástí našeho kolektivu, nechte své dítě kvalitně studovat, podporujte jeho jazykové znalosti, dbejte na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.Poznejte naši školu

Pojďte s námi
do školky!

Vaše dítě s námi stráví vždy den hravě, a přitom se ještě spoustu věcí naučí. Dbáme na rozvoj osobnosti a správnou životosprávu v milém a podnětném prostředí.Poznejte naši školu

Pojďte se s námi
rozvíjet!

Naši zkušení pedagogové se o rozvoj Vašeho dítěte postarají i odpoledne. Kromě školní družiny nabízíme i nejrůznější mimoškolní aktivity, které pomohou Vaší ratolesti v rozvoji svých talentů.Poznejte naši školu

Žákovská knížka

Aktuality a akce

27
01

Olympiáda dětí a mládeže 2020

Olympiáda dětí a mládeže 2020
Blahopřejeme našemu současnému žákovi 7. ročníku Štěpánovi Hlaváčkovi k zisku stříbrné medaile ve snowboardové disciplíně slopetstyle a bronzové medaile ve snowboardcrossu. Dále blahopřejeme naší bývalé žákyni Thee Reichmacherové k zisku zlaté madaile v krasobruslení, Janu Turčinovi, Ivaně a Elišce Česákovým za reprezentaci v akrobatickém lyžování - skicross. 

24
05

Kostel Bor

Májové zpívání pro maminky

Tak se jmenoval program, ve kterém děti z 1. - 4. třídy ze Sadova svým ...

>> Zobrazit všechny novinky

Informace k zahájení školního roku 2020/2021


Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od dětí a žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí a žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí a žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách.

Do budovy školy budou žáci vcházet v době od 7:40 do 7:55 hodin, plynule bez shromažďování před školou přejdou do šaten, kde se přezují a odloží svrchní oděv. Vstup doprovázejících osob do budovy je třeba omezit na minimum (s výjimkou rodičů žáků prvních tříd). V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí a žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

$1—  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, žáka do školy – dítě, žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

$1—  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí, převzetí, odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

$1—  příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte, žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte, žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, žáka ze školy;

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

                                                                                  

                                                                                               Mgr. Ivan Topinka

                                                                                               ředitel školy