O nás

Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, jejímž zřizovatelem je dobrovolný svazek obcí Region Karlovarský venkov, vznikla již v roce 2006 a je první svazkovou školou v České republice. Je umístěna ve třech obcích dobrovolného svazku obcí Region Karlovarský venkov – Sadov, Otovice a Hájek. Svazková škola nemá právní formu obvyklé příspěvkové organizace, ale školské právnické osoby.

Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov vykonává činnost mateřské školy s kapacitou 110 dětí, základní školy s kapacitou 282 žáků, školní družiny s kapacitou 175 žáků, střediska volného času bez stanovené kapacity a školní jídelny s kapacitou 380 stravovaných. V praxi to znamená, že škola poskytuje vzdělávání na třech místech. V obci Hájek je provozována mateřská škola se školní jídelnou. V obci Sadov je poskytováno předškolní vzdělávání v mateřské škole a základní vzdělávání pouze na prvním stupni základní školy. Stravování je pro mateřskou i základní školu zajištěno školní jídelnou, zájmové vzdělávání je realizováno školní družinou a střediskem volného času. V obci Otovice je v provozu mateřská škola a úplná základní škola. Stravování dětí a žáků zajišťuje školní jídelna, strava je poskytována i cizím strávníkům. Zájmové vzdělávání je realizováno školní družinou a střediskem volného času. 


© 2021 Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov